افشاریان در حضور مخاطبان این نمایش گفت: «دوربین‌هایتان را بیرون آورده و این صحنه را ضبط کنید. دو روز است خانم کاظمی نویسنده و کارگردان تئاتر و سعید اسدی استاد دانشگاه و رئیس مجموعه تئاتر شهر در بازداشت به سر می‌برند آن هم به دلیل انتشار یک تیزر که تقصیر آنها نبوده است.» وی افزود: من فکر می‌کنم اگر کنار هم نباشیم و از هم حمایت نکنیم روزی این اتفاق برای ما می‌افتد و دیگر کسی نیست از ما حمایت کند. تاکید می‌کنم این تصمیم و نظر من ربطی به تماشاخانه شهرزاد ندارد و دیگر اعضای گروه هم می‌توانند تصمیم دیگری داشته باشند.  سعید اسدی، رئیس مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی، کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» که به دلیل انتشار تیزر نمایش بدون اخذ مجوز و همچنین محتوای تیزر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بودند و از شامگاه یکشنبه ۱۸ شهریور در بازداشت موقت به سر ‌بردند، روزگذشته آزاد شدند.