در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: «بیدار که می‌شد آواز می‌خواند. شب خودکشی هم قبل از خوابیدن آواز خواند. آن شب به چه اندیشیده بود؟ شاید با وحشت به ماموران اف‌بی‌آی، که به خاطر دخالت‌هایش در امور نظامی تعقیبش می‌کردند. یا شاید به عشاق گمشده‌ای اندیشیده بود که دیگر نمی‌توانست داشته باشد، به همسر نازنین دوران جوانی، به همسر ثروتمند زمان بلوغ، به همسر متکبر رقابت جو، به همسر فروتن و زیرک اواخر عمر، به پرستار اوان جوانی... به آن دختر ونیزی اشراف‌زاده یا به دوستان باوفای رخت بربسته‌ای که او را نویسنده کرده بودند...» کتاب «همینگوی» در ۳۰۲ صفحه و به قیمت ۳۰هزار تومان از سوی انتشارات کتاب خورشید روانه بازار شده است.