مخاطب با مطالعه داستان‌های این کتاب این سوال در ذهنش شکل می‌گیرد که چطور می‌توان در جست‌وجوی انسانیت بود؛ در حالی که زندگی انسان‌ها را به سوی حسد، فساد، بی‌تفاوتی و جنایت سوق داده است. در بخشی از داستان «مادمازل باترفلای» از این مجموعه می‌خوانیم: «هر دو هفته یکبار، یکشنبه‌ها به آلپ می‌رفت و چند ساعتی را با بچه می‌گذراند. به نظر می‌آمد که ماندین به او نیاز دارد و حتی عاشقش است؛ اما پدر زیاد مراقب بود و نمی‌گذاشت طبیعت مهربانش را در اختیار ویلیام قرار دهد. حتی اگر کینه‌ای را در دلش احساس می‌کرد، این سرخوردگی با غروری که روی صورتش نقش می‌بست از بین می‌رفت...» مجموعه «خواهران باربارن» در ۲۸۷ صفحه و به قیمت ۳۴هزار تومان از سوی نشر چترنگ منتشر شده است.