در نمایشگاه «طراحی به مثابه زیستن» آثاری از هنرمندانی چون علی اکبر صادقی، منوچهر معتبر، فرشید ملکی، منوچهر صفرزاده، فرشید مثقالی، بهزاد شیشه‌گران، محمدعلی بنی اسدی، احمد وکیلی، داوود شهیدی، علی ذاکری، معصومه مظفری، شهرام انتخابی، بهرام کلهرنیا، کیومرث کیاست، ثمیلا امیرابراهیمی، فرح ابوالقاسم، رحیم مولاییان، محمد همزه، شیده تامی، بهنام کامرانی، حسین تمجید، داریوش حسینی، فریدون امیدی و سارا صابری فومنی، در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.