به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم بهمن مرادنیا استاندار کردستان آمده است: «از آنجا که شخصیت سنجرخان به‌عنوان یکی از سرداران ملی ایران و از چهره‌های مهم تاریخ مبارزات ضداستعماری در منطقه کردستان بسیار مورد احترام مردم بوده، هنوز زوایای بسیاری از شخصیت‌ ایشان مغفول مانده و درباره قیام ضد استعماری سنجر خان تبلیغ شایسته‌ای در این حجم نشده است. ضمن اینکه ارتباط موضوع با تاریخ و وقایع استان کردستان، نوعی حساسیت ویژه دارد.لذا از حضرت‌عالی به‌عنوان یکی از مفاخر کردستان و ایران و با توجه به اشراف و تخصص‌ در حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون و نیز مسائل تاریخی و اسطوره‌شناسی، دعوت می‌شود به‌عنوان نماینده و مشاور اینجانب بر مسائل محتوایی این سریال مشاوره و نظارت دقیق داشته باشید.»