در ابتدای  مراسم که با غافلگیری علی رفیعی همراه بود ستاره اسکندری، به نمایندگی از تمام نسل‌هایی که شاگرد این هنرمند بودند، متنی را قرائت کرد.به گزارش «ایسنا»، علی رفیعی در این مراسم گفت:  من خیلی بابت مشکل بازیگر در کشورمان رنج بردم، به‌خصوص در کشوری که ده، پانزده سال برای بازیگر شدن زمان نیاز است؛ ولی امروزه کسانی هستند که دو روزه کارگردان و بازیگر می‌شوند. وی افزود: من می خواهم این انرژی واپسین سال‌های زندگی‌ام را برای خودم، شما و حرفه تئاتر مفید باشم. من کارهای کمی نسبت به سال‌هایی که ایران بودم بر صحنه بردم و تعداد کارهای بر صحنه نرفته من بیشتر از کارهای بر صحنه من است؛ ولی دیگر نمی‌خواهم این‌طور باشد. من از شما یاری، صبر و حوصله می‌خواهم تا این ارمغان را به نتیجه مطلوب برسانم.