به گزارش «ایلنا»، هشتمین کنفرانس سازهای شرقی در حالی کار خود را در سن‌پترزبورگ آغاز کرد که ساعت ۱۷ دوشنبه کنسرتی بر اساس موسیقی ایرانی را که ظاهرا تنها اجرای موسیقی در این فستیوال محسوب می‌شود، روی صحنه برد. وی در این اجرا که با همراهی علی‌اکبر خادم (نوازنده تنبک) برگزار شد برنامه‌ای را در دو بخش روی صحنه برد. بخش اول این اجرا به تکنوازی سه‌تار و بخش دوم نیز به دونوازی تار و تنبک اختصاص خواهد داشت. بیشترین زمان هشتمین کنفرانس سازهای شرقی به ساز تار و سه تار که موسیقی ردیف ایرانی برای آنها نوشته شده اختصاص دارد و امروز طی کنفرانسی درباره این سازها کنفرانسی خواهد داد.