داستان فیلم درباره موش‌هایی است که  ۳۰ سال بزرگ‌تر شده‌اند موش چاق و پرخور شهر موش‌ها که کپل نام دارد، پس از ۳۰ سال ازدواج کرده است. او با نارنجی موش  نازکدل شهر موش‌ها ازدواج کرده است. آنها دو فرزند به نام‌های صورتی و کپلک دارند. کپلک شخصیتی با مزه و خنده‌دار دارد که شخصیت وی در داستان شهر موش‌ها۲ اتفاقات جالبی را در پی خواهد داشت.