فارس- معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از ذخایر سوخت نیروگاهی افزایش یافته است، گفت: قیمت تولید برق به وسیله سوخت مایع ۶ برابر قیمت تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی است. وی افزود: از هر یک لیتر گازوئیل ۵۰۰ تومانی حدود ۳ کیلو وات ساعت برق تولید می‌‌شود. وی ادامه داد: قیمت تولید هر کیلووات ساعت برق ۱۹۰ تومان است، اما مردم هزینه به مراتب کمتری را برای آن پرداخت می‌کنند. عباس علی‌آبادی در خصوص میزان ذخیره سوخت نیروگاه‌ها گفت: در حال‌حاضر مخازن سوخت نیروگاه ۱۰۰درصد پر است و مشکلی نیز وجود ندارد، اما افزایش سرعت مصرف انرژی، ما را در این زمینه نگران کرده است.