تهران همچنان در صدر استان‌های کم‌بارش

وی با بیان اینکه بعد از تهران، بوشهر، قزوین، فارس، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان و البرز از دیگر استان‌هایی هستند که در بارش با عقب‌افتادگی روبه‌رو هستند، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، حجم آب در اختیار هر ایرانی کمتر شده است؛ بنابراین باید در کل کشور به‌ویژه در ۹استان درگیر کم‌بارشی، مدیریت تقاضا و مصرف را در دستور کار داشته باشیم و شهروندان با صرفه‌جویی ۱۵درصدی، علاوه بر حفظ منابع، کمک کنند تا آب به همه برسد.

آخرین وضعیت سدهای کشور

بزرگ‌زاده با بیان اینکه حجم آب موجود در مخازن کشور حدود ۳۵میلیارد مترمکعب است، گفت: حجم ورودی مخازن سدها ۳۶.۵میلیارد مترمکعب بوده و ۲۳.۸۶میلیارد مترمکعب نیز مصرف شده است. وی افزود: وضعیت ۱۳سد مهم حوضه آبریز ارومیه ۱۵درصد مثبت است. وی افزود: مجموع پنج سد تهران اکنون، ۶۷۲میلیون مترمکعب پرشدگی دارد که نسبت به سال آبی گذشته، ۱۵درصد مثبت است‌. اما سد زاینده‌رود با کاهش ورودی ۲۴درصدی روبه‌رو است. همچنین ۳۰۰میلیون مترمکعب آب در چاه نیمه‌ها ذخیره شده که با ۲۲۵درصد رشد همراه بوده است.

حجم منابع تجدیدپذیر به ۱۰۳میلیارد مترمکعب در سال رسید

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه تغییرات اقلیم، میزان بارش را دستخوش تغییر می‌کند که این اثر در کشور ما بیشتر بوده و موجب شده است حجم آب در اختیار کشور، ۳۰درصد کمتر شده باشد، گفت: حجم منابع تجدیدپذیر در اختیار کشور، از ۱۳۰میلیارد مترمکعب به ۱۰۳میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.