در بررسی اولیه نه‌چندان جامع که از تارنمای وزارتخانه‌‌‌‌ها و سازمان‌‌‌‌های ذی‌ربط صورت گرفته است، حدود ۵۰سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌‌‌‌های اقتصادی شناسایی شده است که در صورت بررسی دقیق‌‌‌تر تعداد این سامانه بسیار بیشتر خواهد بود.شاخص ارزیابی محیط کسب‌وکار بانک جهانی (DB) که تا سال ۲۰۲۰ (براساس داده‌های سال ۲۰۱۹) منتشر می‌‌‌شد، براساس مولفه‌‌‌‌های سهولت انجام کسب‌وکار تعریف شده بود و تنها مسائلی همچون ورود به کسب‌وکار در آن مورد توجه قرار می‌گرفت؛ اما در حال حاضر بانک جهانی با تعریف شاخص آمادگی کسب‌وکار (BR) برخلاف شاخص قبلی، علاوه بر ورود به کسب‌وکار تقریبا تمام متغیرهای محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهد. این گزارش طی روزهای آینده در این صفحه بررسی و منتشر می‌شود.