به گزارش «ایسنا»، سید امیر سیاح با اشاره به تاکید قانون بر معتبر بودن شناسه یکتا گفت: در ماده ۷ قانون اصل ۴۴ با صراحت از شناسه یکتا به عنوان مجوز نام برده شده است و اگر مامور حکومتی از کسی درخواست مجوز داشت و صاحب مجوز شناسه یکتای خود را نشان داد و آن مامور خواستار برگه کاغذی مجوز شد، آن مامور مرتکب جرم شده و با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: صاحبان شناسه یکتا در صورت مشاهده تخلف از سوی مامور دولتی، می‌‌‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، شکایت خود را از ماموری که خواستار برگه کاغذی باشد، ثبت کنند و براساس قانون با آن مامور برخورد قانونی می‌شود.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به برخورد با برخی از ماموران گفت: تا امروز چند مدیرکل از طریق شکایات مردمی روانه دادگاه شده و دادگاه در حال صدور حکم برای این مدیران متخلف است.

سیاح تصریح کرد: هر ماموری که خواستار برگه کاغذی مجوز الکترونیکی باشد، مرتکب جرم شده است و تفاوتی ندارد که آن شخص مامور بهداشت باشد یا مامور مالیات، در هر صورت مرتکب جرم شده و طبق قانون، در صورت اثبات جرم، روانه زندان می‌شود.

وی در پایان با اشاره به روش‌های استعلام مجوزهای الکترونیکی و شناسه یکتا بیان کرد: به‌راحتی می‌‌‌توان از طریق تلفن‌‌‌های هوشمند و با مراجعه به بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران به نشانی QR.mojavez.ir و با جست‌وجوی نام شخص از برخورداری یا عدم‌برخورداری آن شخص از شناسه یکتا و مجوز الکترونیکی کسب‌وکار وی مطلع شد.