مبادلات تجاری دو کشور در ۹ماه نخست سال‌میلادی گذشته بالغ بر ۹/ ۲۹میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲/ ۴۲‌میلیون دلار افزایش‌‌‌‌‌‌‌یافته است. بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ‌ماه‌های ژانویه تا سپتامبر امسال ۳/ ۳۱میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رشد ۷‌درصدی داشته است. آمریکا در ‌ماه‌های ژانویه تا سپتامبر۲۰۲۱ بالغ بر ۳/ ۲۹‌میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات آمریکا از ایران در ۹ماه نخست امسال رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌توجهی نسبت به سال‌قبل داشته است. این کشور در ‌ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال‌قبل تنها ۶/ ۰میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود؛ اما در مدت مشابه امسال واردات آمریکا از ایران به ۹/ ۱۰میلیون دلار رسیده که این رقم رشد ۱۸برابری نسبت به سال‌۲۰۲۱ داشته است. آمریکا در نهمین‌ماه سال‌جاری میلادی ۹/ ۵میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است؛ این در حالی است که طی ۸ماه قبل از آن کل واردات آمریکا از ایران ۵‌میلیون دلار اعلام ‌شده بود. در سپتامبر سال‌۲۰۲۱ نیز واردات آمریکا از ایران ۱/ ۰‌میلیون دلار اعلام‌شده بود که بر این‌‌‌‌‌‌‌اساس واردات آمریکا از ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۵۹‌برابر شده‌است. با وجود رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه واردات آمریکا از ایران در سپتامبر۲۰۲۲ صادرات این کشور به ایران در این‌ماه ۱۹‌درصد کاهش‌‌‌‌‌‌‌یافته و از ۲/ ۴میلیون دلار به ۴/ ۳‌میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و آمریکا حجم ناچیزی از کل تجارت دو کشور را تشکیل می‌دهد. ایران در ۹ماه سال‌جاری میلادی در میان مقاصد صادراتی آمریکا رتبه ۱۷۸ و در میان منابع وارداتی این کشور رتبه۱۶۷ را به خود اختصاص داده است.