وی با اشاره به اجرای طرح مردمی‌کردن یارانه‌‌‌ها و حذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق عمومی اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام‌شده توانستیم در همین آغاز کاهش ۵۰درصدی را تجربه کنیم.

شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می‌‌‌تواند اتفاق بزرگی برای کشور رقم بزند، عنوان کرد: با کمک سیستم‌ها و سامانه‌‌‌ها می‌‌‌توانیم یک تا دو میلیارد دلار به دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم.

وی بیان کرد: با دستیابی به تعادل اقتصادی می‌‌‌توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم، همان‌طور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کالاهای اساسی) را کاهش دادیم و به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال روغن و آرد دیگر به‌‌‌صورت عمده از کشور خارج نمی‌شود.

این مقام مسوول ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت با جرائم سازمان‌‌‌یافته قرار گرفته است؛ زیرا ارزیابی اقدامات گذشته نیز نشان می‌دهد باید از پرونده‌‌‌های خرد و کوچک به سراغ سرشاخه‌‌‌ها، مبادی اصلی و سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ها برویم که در کالاها و صنعت‌‌‌های مختلف حضور دارند و قاچاق کالا را انجام می‌دهند.