از موجودی ۳‌میلیون تنی که در ۱۲ بندر قرار دارد عمده کالا به روال گذشته به ذرت با بیش از یک‌میلیون و ۵۶۰‌هزار تن اختصاص دارد. دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روغنی با ۶/ ۳۵۲هزار تن، گندم با ۴/ ۳۳۷هزار تن، روغن‌خام با ۸/ ۳۳۳‌هزار تن، جو با ۹/ ۱۶۲‌هزار تن، سویا با ۹/ ۱۵۱‌هزار تن، برنج  با۲/ ۶۲هزار تن و شکر با ۲/ ۴۳‌هزار تن از دیگر اقلام اساسی موجود در گمرک و بنادر هستند.  اما از موجودی ۳‌میلیون تنی کالاهای اساسی بیشترین میزان در بندر امام خمینی با ۱/ ۲‌میلیون تن و بعد از آن بندر امیرآباد با ۷/ ۳۲۸‌هزار تن قرار دارد.  در سایر بنادر نیز ۵/ ۲۳۳‌هزار تن در بندر شهیدرجایی، ۹/ ۱۶۴‌هزار تن در نوشهر، ۴/ ۶۵‌هزار تن در انزلی، ۴/ ۲‌هزار تن در بوشهر، ۶/ ۲۶‌هزار تن در چابهار، ۴/ ۲۲‌هزار تن در آستارا، ۲۴‌هزار تن در فریدونکنار، ۱/ ۳هزار تن در شهیدباهنر، ۸۲ تن در بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است.

موجودی در آبادان نیز صفر است. این گزارش نشان می‌دهد که موجودی کالاهایی که روی شناورها قرار دارد به بیش از ۹۰۰‌هزار تن می‌رسد. این میزان در ۱۳ شناور کنار اسکله با حدود ۹/ ۲۱۷‌هزار تن شامل ذرت، گندم، سویا، شکر، روغن، دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روغنی و برنج است.  همچنین ۱۳ شناور دیگر در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند که حدود ۶/ ۶۸۳‌هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، روغن، گندم، سویا، دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روغنی، جو و روغن را با خود حمل می‌کنند. در این خصوص یادآور می‌شود که گزارش نیمه اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال درباره وضعیت کالای اساسی در گمرک و بنادر از این امر حکایت داشت که در مجموع بیش از ۳‌میلیون و ۹۷۴‌هزار تن کالای اساسی موجود بود که بالغ بر ۱/ ۳‌میلیون تن به‌عنوان موجودی بنادر و بیش از ۸۰۰‌هزار تن دیگر در شناورهای پای‌اسکله یا منتظر در لنگرگاه قرار داشت، بر این اساس با توجه به جریان گردش ورود و تخلیه کالا، تقریبا آمار دپوی کالا نسبت به یک‌ماه گذشته، ثابت مانده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند