وی ادامه داد: در حال حاضر صنایعی که کد بورسی گرفته‌‌‌اند، برقی را که یقین دارند مصرف می‌کنند از بورس یا به صورت معامله دوجانبه خریداری کرده و بقیه آن را از طریق برق منطقه‌‌‌ای خریداری می‌کنند.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: هیچ منع قانونی در معامله برق از بورس در زمان اوج مصرف برق وجود ندارد و صنایع می‌‌‌توانند در زمان اوج مصرف، برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند. باقری گفت: ظرفیتی که به نیروگاه‌‌‌ها در بورس انرژی داده می‌شود، توسط مشترکان برق قابل خریداری است و هر مشتری که قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه تمام شود. در پی آن، براساس قانون عرضه و تقاضا در زمان‌‌‌های کمبود برق، چون رقابت بین خریداران بیشتر می‌شود، جهش قیمتی در بورس خواهیم داشت که این امر بازخورد لازم را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا در زمینه احداث نیروگاه قدم پیش گذاشته و با اطمینان کامل و در یک محیط رقابتی سالم و کامل نسبت به ایجاد نیروگاه اقدام کند. وی ادامه داد: این امر خود باعث ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در برق خواهد شد. ولی از ۷۵۰مشترک معرفی‌شده به بورس انرژی تنها ۴۵درصد آنها کد بورسی گرفته‌اند و بقیه هنوز برق خود را از طریق برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای با قیمتی بیشتر از بورس انرژی، خرید می‌کنند.

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن ابراز اطمینان از تامین برق صنایع از بورس انرژی افزود: وزارت نیرو برقی را که توسط صنایع از بورس انرژی خریداری شده است در اولویت تامین قرار داده و براساس شرایط شبکه سراسری، برق آن صنعت را تامین می‌کند و هیچ منعی از سوی وزارت نیرو برای معامله برق در بورس انرژی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: براساس مصوبه هیات‌دولت مورخ ۲۰مهر ۱۳۹۹ مشترکان بالای ۵مگاوات، باید برق خود را در بورس انرژی یا معاملات دوجانبه بخرند و نیز براساس آن مصوبه، از مهرماه سال‌جاری باید مشترکان یک‌مگاوات و بیشتر نیز برق خود را از طریق بورس انرژی خریداری کنند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند