به گزارش «شاتا» سید‌مهدی نیازی گفت: افزایش سرمایه در فاز نخست این برنامه برای سه صندوق، صندوق ضمانت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی در حال انجام است.  وی توضیح داد: تغییر کارکرد منابع کمک‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی و اعتباری بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از قالب هزینه به افزایش سرمایه، علاوه‌بر پایدارسازی منابع بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، کمک شایانی در بهبود توان تسهیلاتی و حمایتی صندوق‌های تحت‌پوشش خواهد داشت.  معاون هماهنگی و محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار وزیر صمت تصریح کرد: مطابق بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، منابعی به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی به ‌دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجاز هستند تا ۱۰‌درصد از منابع موصوف را در قالب کمک‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی و اعتباری و یا یارانه سود اختصاص دهند و با انجام این کار علاوه‌بر پایدار‌سازی منابع، توان تسهیلات‌دهی و ضمانتی صندوق‌ها افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. 

نیازی تاکید کرد: در رویکرد جدید وزارت صمت، صندوق‌ها موظف شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه را با منابع بانکی تلفیق کنند که سبب افزایش چندبرابری منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خواهد شد.  وی گفت: صندوق‌های حمایتی و ضمانتی برای ماموریت‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدف‌‌‌‌‌‌‌‌دار، موجبات توسعه روزافزون صنایع و معادن در کشور را فراهم می‌کنند، اما از نظر محدودیت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای پاسخگویی به‌‌‌‌‌‌‌ ‌تمامی تقاضاهای تسهیلات و ضمانت فعالان اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز داشته، برای صندوق‌های موصوف امکان‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نبود.  معاون هماهنگی و محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار افزود: از نظر محدودیت‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سال‌های اخیر و ضرورت تقویت صندوق‌ها، وزارت صمت با تغییر کارکرد منابع کمک‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی و اعتباری بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به افزایش سرمایه، تلاش کرده علاوه‌بر پایدارسازی منابع بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، موجبات تقویت توان صندوق‌ها را فراهم کند.  نیازی عنوان کرد: وزارت صمت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کرده امسال و همچنین سال‌های آتی نیز از محل همین منابع بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و با توجه به برآورد نیاز فعالان اقتصادی، فازهای بعدی افزایش سرمایه صندوق‌های تحت‌پوشش را اجرایی کند.

0 نفر این پست را پسندیده اند