درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ١٩درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی از سوی نیروگاه‌‌‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در تابستان ١٤٠٠ نسبت به تابستان ١٣٩٩، ۰/ ۱۹درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل برای ساعات مختلف اوج‌‌‌بار، میان‌‌‌بار و کم‌‌‌بار، به ترتیب ۵/ ۲۱، ۴/ ۲۷ و ۵/ ۳درصد بوده است. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۷/ ۳۷درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۳/ ۷واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل برای ساعات مختلف اوج‌‌‌بار، میان‌‌‌بار و کم‌‌‌بار، به ترتیب ۸/ ۳۲، ۲/ ۴۲ و ۷/ ۳۲درصد بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند