جداول‌ آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در ۹ ماه امسال، تعداد معادن جدید ۷/ ۲۱ درصد، استخراج اسمی ۷/ ۶۲ درصد و اشتغال این بخش ۴/ ۱۹ درصد در مقایسه با عملکرد دوره مشابه پارسال کاهش داشته است. آمارهای وزارت صمت گویای آن است که شمار معادن فعال بیش از چهار هزار معدن و متوسط استخراج سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن است و در افق ۱۴۰۴ انتظار می‌رود به استخراج سالانه ۵۷۰ میلیون تن دست یابیم. آمارهای ۹ ماهه امسال نشان داد که استان‌های ایلام و چهارمحال و بختیاری به شکل مشترک رشد ۴۰۰ درصدی از نظر تعداد معادن جدید را داشتند و جنوب استان کرمان هم افزایش ۵/ ۸۷درصدی را در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۶ ثبت کرد. گزارش‌های پیشین گویای آن است که بیش از ۱۰ هزار معدن در سطح کشور دایر است که از این تعداد، فعالیت حدود چهار هزار معدن به‌دلیل اتمام ذخیره یا غیر اقتصادی بودن و نیز فرسودگی متوقف شده است. پیش از این میزان ذخایر شناسایی شده کشور بیش از ۶۰ میلیارد تن اعلام شده بود که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.