از این رو موسسه خیریه محک همواره خود را به‌صورت داوطلبانه در معرض ارزیابی‌ها و استانداردهای بین‌المللی قرار می‌دهد تا ضمن سنجش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های خود، خدمات درمانی و حمایتی را در بالاترین سطح کیفی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان ارائه دهد. آراسب احمدیان، مدیر عامل این سازمان ضمن گرامیداشت روز استاندارد درباره دغدغه موسسه خیریه محک برای ارائه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان در بالاترین سطح استاندارد جهانی اظهار کرد: «تلاش برای تحقق ماموریت اصلی این سازمان که ارائه شایسته‌ترین خدمات درمانی و حمایتی به کودکان سراسر ایران است جز با ارزیابی مداوم عملکرد سیستم‌های مدیریتی در حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بر اساس استانداردهای تایید‌شده جهانی میسر نمی‌شود. از این روز این سازمان در سخت‌ترین شرایط اجتماعی از سنجش عملکرد خود غافل نمی‌ماند و خود را در معرض ارزیابی‌ استانداردهای ملی و بین‌المللی قرار می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه محک در راستای حمایت همه‌جانبه از فرزندانش نه تنها در تهران بلکه در تمامی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی سراسر ایران که بخش خون و آنکولوژی کودکان دارند به ارائه خدمات درمانی و حمایتی می‌پردازد، ادامه داد: یکسان‌سازی خدمات حمایتی در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در سراسر کشور بر اساس استانداردهای درمانی و حمایتی جامع و یکپارچه و حرکت به سوی درمان چندتخصصی از برنامه‌های استراتژیک ۱۴۰۰- ۱۳۹۶محک است و این سازمان معتقد است که کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان، شایسته برخورداری از خدمات درمانی و حمایتی در سطح استانداردهای بین‌المللی هستند. بنابراین آرزوهایمان برای ارائه بهترین حمایت‌ها همواره تداوم دارد و رشد می‌کند.