حسین صبوری با بیان اینکه برای گذر از خاموشی‌های سال آینده برنامه‌های متعددی را در صنعت برق در نظر گرفته‌ایم، عنوان کرد: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مدیریت مصرف و اجرای پروژه آغاز شده تا بتوانیم تابستان سال آینده را بدون مشکل سپری کنیم. به گفته وی، براساس برآوردهای صورت‌گرفته پیک امسال حدود ۴۹۰۰ مگاوات تخمین زده شده بود، اما با همکاری مردم، سازمان‌های دولتی و سایر مصرف‌کنندگان پیک شهر تهران کمتر از پیک سال۱۳۹۶ رقم خورد. مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران افزود: در تابستان امسال پیک مصرف ۴۵۰۰ مگاوات بود و باید سال آینده نیز با به‌کارگیری کمک مردم، دستگاه‌های دولتی و تمامی مشترکان و همچنین اجرای پروژه‌ها میزان پیک را کنترل کرد. چندی پیش نیز سخنگوی صنعت برق کشور از تدوین برنامه برای گذر از خاموشی سال آینده خبر داد و افزود: با تدابیر در نظر گرفته شده با اجرای درست این برنامه می‌توان ۸ هزار مگاوات را به ظرفیت فعلی شبکه برق کشور اضافه کرد.