رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: برای اینکه کالاهای دخانی شناسه کالا و شناسه رهگیری داشته باشند، مقدماتی از جمله طراحی این شناسه‌ها و آماده‌سازی نرم افزارهای مربوطه لازم است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در زمان مسوولیتم، برای محصولات دخانی زودتر از مصوبه و آیین‌نامه دولت شروع به پیگیری این فرآیند کردیم، محصولات دخانی در طراحی شناسه کالا و رهگیری از بقیه محصولات جلوتر هستند.رمزی با بیان اینکه از یک سال و نیم گذشته شناسه کالا و شناسه رهگیری، طراحی گردید و نرم افزار مربوطه آماده شد، گفت: اولین مرحله واردات سیگار بود، به این ترتیب که شناسه کالا برای واردات محصولات دخانی اجباری شد، به گونه‌ای که محصولات دخانی بدون شناسه امکان ثبت سفارش ندارند.وی ادامه داد: مرحله بعد تولیدکنندگان بودند؛ یعنی تمامی تولیدکنندگان مکلف شدند روی بسته‌بندی محصولات دخانی این شناسه کالا را قید کنند. در حال حاضر نیز در تمامی محصولات دخانی به خصوص سیگار این اقدام انجام شده و شناسه رهگیری کالا طراحی شده و شناسه کالا روی بسته‌بندی سیگار وجود دارد. شناسه رهگیری نیز در مرحله بعد روی بسته‌بندی قید خواهد شد.

رمزی افزود: مرحله بعدی ثبت اطلاعات است؛ یعنی همه اطلاعات که آماده شده باید در سامانه به‌صورت برخط ثبت شود که در این راستا، هم واردات از سال گذشته در حال ثبت اطلاعات بر روی سامانه است و هم تولیدات به‌صورت روزانه توسط ۱۷ کارخانه تولیدکننده محصولات سیگار با شناسه کالا در سامانه ثبت می‌شوند.وی با بیان اینکه مرحله بعد ثبت شناسه کالا و عملیات انتقال از کارخانه به توزیع‌کنندگان کشوری است، گفت: تمامی توزیع‌کنندگان کشوری که از مرکز برنامه‌ریزی نظارت بر دخانیات کشور مجوز گرفته‌اند، صرفا در قالب این سامانه باید تمامی محصولاتی را که از تولیدکننده و یا واردکننده می‌گیرند، با شناسه کالا ثبت کنند.