نقشه‌هایی که به‌صورت رندم برخی مناطق در آنها برای قطعی برق انتخاب شده‌اند. براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی وزارت نیرو به منظور زمان‌بندی احتمالی محدودیت بار شبکه‌های توزیع نیروی برق تهران بزرگ چهار گروه و برای هر گروه نیز یک رنگ در نظر گرفته شده تا از این طریق شهروندان به سهولت بتوانند از قطعی برق خود مطمئن شوند.

قطع برق ادارات بد مصرف

کامبیز ناظریان، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ از قطع برق ادارات پر مصرف خبر داد و گفت: با توجه به وظیفه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درخصوص کنترل پایش مصرف انرژی، این شرکت در راستای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور با اعزام ۲۵۰ اکیپ فنی و مهندسی به سازمان‌ها و ادارات شهر تهران نسبت به ارزیابی و پایش مصرف انرژی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد.