رمزی در پاسخ به این سوال که حجم صادرات در این بخش چه میزان است، گفت: صادرات تنباکوی سنتی در دوماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ برابر ۸۵۰ کیلوگرم بود که در دو ماه ابتدایی امسال به ۳۸ هزار و ۶۰ کیلوگرم رسیده که افزایشی معادل ۴۳۷۷ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات تنباکوی معسل (قلیان) نیز از ۱۳ هزار و ۴۸۲ کیلوگرم در دو ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۳۳ هزار و ۶۴۰ کیلوگرم رسیده که رشدی برابر با ۱۴۹ درصد را نشان می‌دهد. وی علت این تغییرات عمده در واردات و صادرات را اجرایی کردن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ۴ سال اخیر دانست و توضیح داد: این تبصره دولت را مکلف کرده بود تا واردات سیگار را با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخلی کند و با پیگیری‌های مستمر این مرکز برای اجرای این تکلیف قانونی، واردات سیگار کشور که در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶ میلیاردو ۴۰۰ میلیون نخ بود با راه‌اندازی کارخانه‌های جدید یا تکمیل ظرفیت کارخانه‌های موجود و تبدیل واردات به تولید داخل به ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون نخ در سال ۱۳۹۶ رسید و برنامه سال ۱۳۹۷ نیز رساندن این میزان به حداقل ممکن و صفر شدن آن است. به گفته رمزی اجرای برنامه‌های جدید در این حوزه موجب کاهش شدید واردات، قاچاق و آغاز و رشد صادرات در چند سال اخیر شده است. وی ادامه داد: تولید داخل کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۹ میلیارد نخ بود اما با اجرای این تبصره قانون در سال ۱۳۹۶ به ۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نخ رسید که ۶۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درباره برنامه تولید امسال تصریح کرد: امسال تولید ۵۵ میلیارد نخ سیگار را هدف‌گذاری کرده‌ایم.