به‌گزارش «ایدرو نیوز»، در حکم منصور معظمی به کیانی‌بختیاری برای اهداف و رویکردهایی چون تلاش در راستای اعتلای روزافزون برند سازمان مدیریت صنعتی، عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی و ایجاد کلینیک‌های صنعتی به منظور بهبود مدیریتی در بنگاه‌های کشور، شبکه‌سازی مدیریت صنعتی کشور با هدف هم‌افزایی و کمک به حل مشکلات و چالش‌های بنگاه‌ها، پرورش مدیران جهان تراز، توسعه آموزش کاربردی همسو با صنایع هدف ایدرو و اهتمام بر انتشار تازه‌های مدیریت و منابع علمی مورد نیاز کشور در این حوزه تاکید شده است. پیش از این کیانی مسوولیت معاون برنامه‌ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ریاست کمیته صنعت و معدن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر برنامه‌ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را به عهده داشته است. در حکم معظمی به عسگری نیز بر بهره‌گیری از توان و امکانات سازمان برای تحقق اهدافی چون سازماندهی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی و اقتصادی سازمان و اعمال مدیریت بر منابع مالی ایدرو، اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیمانکاری، ارائه برنامه بهینه‌سازی ساختار مالی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته و تعیین تکلیف مطالبات سازمان تاکید شده است. عسگری پیش از این، ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو را ‌عهده‌دار بوده است.