معاون وزیر صمت در ادامه افزود: متاسفانه در بخش‌هایی از کشور مشکلاتی وجود دارد که همین موضوع باعث چالش‌آفرینی بر سر راه پیشران‌‌‌های اقتصادی کشور شده است. وی در ادامه به مشکلات ارزی اشاره و بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی درگیر موضوع ارز هستند؛ از دی ماه سال گذشته موضوع ارز همواره از مسائلی بوده که در نشست‌‌‌ها و جلسات مدیران در وزارت صمت مطرح و درخصوص آن صحبت‌‌‌های زیادی شده است. برادران با بیان اینکه مجمع کارآفرینان ایران می‌تواند خلأ‌‌‌ها یا نقاط ضعفی را که ما در اتاق بازرگانی داریم پوشش دهد، گفت: در معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، ۲۲ رشته فعالیت در قالب ۲۲ برنامه راهبردی بررسی و آسیب‌شناسی شده و با همکاری بخش خصوصی برنامه عملیاتی چهار ساله‌ای تهیه و کارگروه‌‌‌های ملی نیز تشکیل شده است. به همین جهت از مجمع کارآفرینان ایران این درخواست را داریم که برای هر کارگروه یک نماینده را معرفی کند.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: بورس‌کالا محلی برای رقابت است بنابراین نباید به گونه‌‌‌ای عمل شود که عامل عدم‌شفافیت و انحصار شود. هرجایی که مواد اولیه وجود دارد باید عرضه شود و تامین کشور اولویت قرار دارد و نباید سطح عرضه کاهش پیدا کند. بورس‌کالا نباید به ضد خود تبدیل و به محملی برای ایجاد انحصار تبدیل شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت هرگونه سرکوب تولید به بهانه مواد اولیه را قبول نخواهد داشت، بیان کرد: وزیر صمت هفته آینده خبر خوبی درخصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تفاهم وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی خواهند داد که این موضوع مرهون پیگیری شخص رئیس جمهور و وزیر صمت است. معاون وزیر صمت افزود: امروز در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل مشکلاتی وجود دارد که نیاز است با بررسی دقیق نسبت به رفع آن اقدام شود. معاون صنایع عمومی وزیر صمت در پایان اظهار کرد: جلسات این چنینی بسیار موثر است. درخواست ما این است که مجمع کارآفرینان ایران کارآفرین برتر کشور را معرفی کند. بدون شک اعضای این مجمع الگویی برای جوانان و نسل آینده هستند.

لزوم اعتماد بیش از پیش حاکمیت به بخش خصوصی

در ادامه این نشست، یونس ژائله‌سعدآباد، نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان را مشترک عنوان کرد و گفت: حاکمیت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و معتقد هستم با این نگاه بسیاری از مشکلات مرتفع خواهند شد. امروز بخش خصوصی ایران فرصت‌‌‌های زیادی در اختیار دارد‌ اما اسیر قوانین و مقررات شده است.