پاداش صرفه‌‌‌جویی برق خانگی در خراسان جنوبی

مهدی دادگر با تشریح اجرای این طرح اظهار کرد: مشترکان خانگی می‌توانند ضمن بهره‌‌‌مندی از جوایز پویش با انرژی، در این طرح که به منظور مشارکت مشترکان خانگی شبکه برق کشور در صرفه‌‌‌جویی مصرف برق و با هدف تسهیل تامین برق در ماه‌‌‌های گرم از (ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه) همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی اجرا می‌شود، مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی امکان مشارکت مشترکان خانگی را در اجرای طرح کاهش مصرف برق فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: در صورتی که مشترکان خانگی مشمول طرح، میزان مصرف برق خود را طی دوره اجرای طرح نسبت به مدت زمانی مشابه سال قبل کاهش داده باشند «پاداش صرفه‌جویی» از حاصل ضرب میزان کاهش مصرف در نرخ هر پله مصرف برای آنها محاسبه و اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح برای همه مناطق کشور و همچنین مناطق عادی و گرمسیر اجرا می‌شود، تصریح کرد: پله مصرف سال‌جاری در همه مناطق تا نصف الگو، با نرخ پاداش ۲۰هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف و بیش از نصف الگو تا الگو با نرخ ۱۵‌هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، پاداش محاسبه می‌شود. دادگر ادامه داد: همچنین برای همه مناطق با پله مصرف بیش از الگو تا ۱.۵ برابر الگو ۱۰هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف و در مناطق عادی و گرمسیر با پله مصرف بیش از ۱.۵ برابر الگو تا ۲.۵برابر الگو۵۰‌هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف پاداش در نظر گرفته می‌شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: نرخ پاداش برای مناطق گرمسیر با اعمال ضرایبی نسبت به مناطق عادی محاسبه می‌‌‌شود.

وی با بیان اینکه مبالغ محاسبه شده تحت عنوان «پاداش صرفه‌‌‌جویی» در اولین صورت‌حساب صادره درج و اعمال می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر پاداش صرفه‌‌‌جویی، مشترکان می‌توانند بر اساس دستورالعمل جایزه صرفه‌جویی مصرف، با جمع امتیاز در قرعه‌کشی شرکت کرده و برنده جوایز صرفه‌‌‌جویی مصرف شوند.

دادگر یادآور شد: تمام قبوض صادره بخش خانگی که کل یا بخشی از دوره مصرف آنها در ماه‌های گرم قرار داشته باشد و متوسط مصرف آنها نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است مشمول دریافت پاداش خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه سقف پاداش صرفه‌‌‌جویی برابر مبلغ صورت‌حساب دوره جاری است، افزود: مبالغ مازاد بر سقف تعیین‌شده به صورت امتیاز محاسبه و به امتیازات آن مشترک جهت شرکت در جوایز صرفه‌‌‌جویی اضافه خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: مشترکانی که در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۲ تا خرداد سال ۱۴۰۳ یا طی اجرای طرح تغییر مکان سکونت داده باشند در صورتی مشمول پاداش صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌شوند که محل سکونت قبلی خود را به مدیریت برق شهرستان اعلام و پس از تایید توسط اپراتور همراه انرژی، در محل سکونت جدید کاهش مصرف برق داشته باشند.