وعده حمایت از فولاد آرتاویل

همچنین پس از بازدید، جلسه‌‌ای با هدف ارائه گزارش از روند پیشرفت پروژه و همچنین چالش‌‌های آن تشکیل شد که طی این جلسه، دکتر مستقیمی بر اهمیت دو موضوع تامین مالی و ترخیص به موقع تجهیزات به عنوان دو چالش مهم پروژه تاکید کرد. همچنین در جلسه یادشده، مهندس علی‌‌بیگی، مدیر پروژه فولاد آرتاویل با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌‌ها و تامین نیازهای زیربنایی پروژه شامل برق، آب و گاز و همچنین تامین ارز موردنیاز اشاره و بر ضرورت تسریع راه‌‌اندازی پروژه تاکید کرد.

در پایان جلسه نیز، دکتر عاملی، استاندار محترم اردبیل، ضمن اشاره بر اهمیت چندجانبه پروژه آرتاویل، قول مساعدت و همکاری همه‌‌جانبه دولت و استانداری اردبیل را با هدف تسریع پروژه و رفع چالش‌‌های مطروحه اعلام داشتند.

برگزاری بازدید فوق و جلسات پیگیری نشان از تعهد مسوولان دولتی و استانی به توسعه صنعتی استان اردبیل، حمایت از پروژه‌‌های بزرگ و حل مشکلات این پروژه‌‌ها دارد. در واقع هموار شدن مسیر رشد صنعتی کشور، مستلزم شکل‌‌گیری یک همکاری و پیوند میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای سرمایه‌گذاری است و این بازدید را می‌توان مصداق بارزی از شکل‌‌گیری این همکاری تلقی کرد. درضمن پروژه آهن و فولاد آرتاویل یکی از ۴۸ پروژه پیشران اقتصادی کشور است که با به بهره‌‌برداری رسیدن آن ۱.۱ میلیون تن به ظرفیت آهن‌‌اسفنجی کشور افزوده می‌شود.