همچنین روزنامه‌های «دنیای‌اقتصاد» و «جهان صنعت» به عنوان روزنامه‌های کثیر‌الانتشار شرکت انتخاب شدند.  مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در سال گذشته گفت: تعمیر کمپرسور واحد الفین همزمان با اورهال اساسی مجتمع انجام شد و نتیجه آن در افزایش تولید در ۶ماه دوم سال خود را نشان داد زیرا قابلیت‌های جدیدی به آن افزوده شد.

امرایی ادامه داد: در شهریورماه رکورد تولید ۴۰۴ هزارتنی و در بهمن ماه رکورد سه ساله شرکت با ۴۱۶‌هزار تن ثبت شد که عدم‌النفع زمان اورهال و توقف تولید را جبران کرد. وی تصریح کرد: افزایش ۱۵.۸درصدی تولید محصولات شرکت پتروشیمی مارون در شش ماه دوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن و افزایش ۹.۲درصدی نسبت به مدت مشابه میانگین سه سال گذشته از جمله دستاوردها بوده است. وی افزود: سال گذشته سالی حیاتی برای پتروشیمی مارون بود و حادثه کمپرسور واحد الفین باعث بلوغ سازمانی شرکت شد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون سود عملیاتی شرکت را در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸۴‌هزار و۹۷۸ میلیارد ریال اعلام کرد‌.

در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۸‌هزار و۲۱۰میلیارد ریال بوده است و نشان‌دهنده رشد ۸.۷ درصدی است. وی تقلیل هزینه‌های تولید ناشی از کاهش ۱۵ درصدی شدت مصرف حامل‌های انرژی و کاهش میزان محصولات off-gradeو افزایش نرخ تسعیر ارز را ازجمله دلایل افزایش سود عملیاتی برشمرد. امرایی افزایش نرخ جهانی محصولات پلیمری و افزایش میزان فروش صادراتی و فروش داخلی نسبت به سال ماقبل از آن را از دیگر دلایل افزایش سود عملیاتی دانست. وی هوشمند‌سازی فروش را نیز بخشی از برنامه جبرانی توقف تولید برشمرد که در افزایش درآمدهای شرکت موثر بود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ فروش این شرکت با ۳۶.۸ همت نسبت به سال قبل ۱۱‌درصد رشد داشت.  امرایی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی مارون همچون پتروشیمی ابن‌سینای همدان، پتروشیمی لاله، پتروشیمی بوشهر و سلمان فارسی افزود: این طرح‌های توسعه‌ای سودآوری پایدار را برای سهامداران مارون به ارمغان خواهد آورد.