سپ بر اساس این گزارش توانست از مبالغ بازار کارت‌خوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به پوشش ۱۸.۷۵ و ۳۴.۵۴ درصدی دست یابد تا بالاترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد. سپ در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش ۱۰.۸۳ درصدی نسبت به ماه گذشته بیشترین رشد را داشته است. شرکت سپ با پوشش ۲۱.۵۹ درصدی از بازار تراکنش‌‌‌های خرید در ماه فروردین، بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌‌‌های ذکرشده را کسب کرده است. همچنین بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌‌‌های دو ماه اخیر با ۲.۱۶‌درصد افزایش به سپ اختصاص دارد و به این ترتیب این شرکت پیشتاز صنعت پرداخت ایران لقب می‌گیرد. سپ با کسب سهم ۲۹.۸۴ درصدی بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش‌‌‌دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است که با افزایش ۲.۵۷ درصدی بیشترین تفاضل را در دو ماه اخیر دارد. سپ همچنین با ۶۰.۷۱‌درصد همچنان بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش‌‌‌دار موبایلی را در اختیار دارد که افزایش ۱.۹۳ درصدی نسبت به ماه گذشته را تجربه کرده است. سپ در حوزه ابزارهای تراکنش‌‌‌دار موبایلی بی‌‌‌رقیب است و همواره بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد و این مهم به برگ برنده این شرکت خوش‌‌‌نام صنعت پرداخت ایران تبدیل شده است.