انتشار صکوک نوآوری را می‌توان روشی جدید برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان از طریق بازار سرمایه عنوان کرد. در این زمینه بانک پارسیان با پذیرش رکن ضامن، فرآیند انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌ویژه شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان را تسهیل می‌کند تا بتواند به رونق تولید و تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمک کند.  پیش‌‌‌ازاین تفاهم‌‌‌نامه همکاری بانک پارسیان و صندوق نو‌‌‌آوری و شکوفایی ریاست جمهوری به‌‌‌منظور تسهیل ضمانت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در انتشار صکوک نوآوری در بازار سرمایه عصر دوشنبه ۱۲ تیرماه سال‌جاری به امضای کورش پرویزیان و محمدصادق خیاطیان رسید. موضوع این تفاهم‌‌‌نامه، برقراری و توسعه تعاملات طرفین در زمینه تسهیل ضمانت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در انتشار اوراق صکوک نوآوری و کمک به تامین مالی شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان از طریق بازار سرمایه بوده است. در نشست انعقاد تفاهم‌‌‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک پارسیان باهدف تسهیل ضمانت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در انتشار صکوک نوآوری در بازار سرمایه، تخصیص ۱۰هزار میلیاردریال تسهیلات توسط بانک پارسیان به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان به‌‌‌عنوان خط جدید اعتباری (علاوه بر سایر خطوط ویژه فعال) در جهت تحقق شعار سال در دستور کار بانک پارسیان قرار گرفت.