دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط تنها شرکت اعتبارسنجی ایران

آقای قاسم‌پور افزود: شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است که زیر نظر این بانک و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ، خدمات «اعتبارسنجی» را ارائه می‌کند. او خاطرنشان ساخت: این شرکت درصدد است تا اعتماد، شفافیت و تقارن اطلاعاتی را در کسب و کارها و بازار ایجاد کند و بازوی اجرایی فضای کسب و کار و اقتصاد کشور باشد و به همین منظور سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را با هدف تحقق محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری اطلاعات و همچنین سند ملی طرح «امن سازی» زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری، پیاده‌سازی کرده است.

آقای محمدیان معاون مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نیز در این مراسم گفت: شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را در کل شرکت، پیاده‌سازی کرده و برای نگهداشت این سیستم و افزایش بلوغ امنیت اطلاعات، برنامه‌ریزی مناسبی را تدارک دیده است. آقای مهاجر مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی نیز در این جلسه، لزوم توجه به ارتقا و بلوغ امنیتی شرکت‌های حاکمیتی به‌ویژه موسسات مالی و اعتباری را یادآور شد.