وارد‌کنندگان معمولا ترجیح می‌دهند، درصورت رضایت از کیفیت کالای خریداری‌شده، شرایط حمل کالا و شیوه‌‌ پرداخت وجه اعتبار، کالای موردنیاز خود را از همان صادرکننده‌‌ همیشگی خریداری کنند. در این‌صورت استفاده از اعتبار اسنادی گردان برای هر دو طرف درگیر در معامله‌‌ تجاری مفید است. استفاده از این نوع اعتبار باعث ایجاد اعتماد میان واردکننده و صادرکننده در یک معامله تجاری می‌شود و به آنها اطمینان می‌دهد که حمل کالا و پرداخت وجه اعتبار به موقع انجام می‌‌‌پذیرد. استفاده از اعتبار اسنادی گردان معمولا در معاملاتی انجام می‌شود که خریدار و فروشنده قرارداد تجاری بلندمدتی را امضا کرده باشند به صورتی‌که بر اساس آن حمل مداوم و مستمر یک کالا صورت می‌گیرد.

 روند اجرایی اعتبار اسنادی گردان: همان‌گونه که در بالا گفته شد، اعتبار اسنادی گردان به طور معمول فقط یک‌بار و برای یک دوره مشخص گشایش می‌‌‌شود. این امر باعث می‌شود تا خریدار و فروشنده بابت هر بار معامله‌‌ تجاری نیازی به گشایش اعتبار اسنادی جدید نداشته باشند. اعتبار اسنادی، تضمینی است از طرف بانک گشاینده مبنی بر اینکه پس از حمل کالا و ارائه اسناد حمل به بانک خریدار توسط فروشنده، وجه کالا به وی پرداخت می‌‌‌شود. اعتبار اسنادی گردان به همان روش اعتبار اسنادی معمولی تنظیم و اجرا می‌شود و خریدار پس از توافقات نهایی در زمینه قرارداد فروش، درخواست گشایش اعتبار را به بانک خود ارائه می‌دهد. تفاوت اصلی میان اعتبار اسنادی گردان و اعتبار اسنادی معمولی این است که در این نوع اعتبار بانک از خریدار می‌‌‌خواهد تا مدرکی را که نشانگر وجود قرارداد تجاری مشخص و همچنین ارزش اعتباری مناسب خود باشد‌، به بانک ارائه کند.

انواع اعتبار اسنادی گردان: اعتبار اسنادی گردان را می‌توان بر اساس زمان و ارزش به دو دسته تقسیم کرد:

۱-  اعتبار اسنادی گردان مبتنی بر زمان:

در این نوع اعتبار اسنادی، از زمان گشایش تا زمان سررسید در هر بار حمل کالا و ارائه اسناد مبلغ ثابتی در مقابل آن پرداخت می‌شود. برای مثال: یک وارد‌کننده می‌تواند از یک اعتبار اسنادی گردان با سررسید ۶ ماه، معادل ۱۲۰هزار دلار کالا دریافت کند. به این صورت که ماهانه ۲۰هزار دلار به صادر‌کننده پرداخت کند تا اعتبار اسنادی پس از ۶ ماه سررسید شود.

 ۲- اعتبار اسنادی گردان مبتنی بر ارزش:

در این نوع اعتبار اسنادی گردان در طول مدت پایدار بودن اعتبار، هربار فقط مبلغ خاصی از اعتبار برای خریدار فعال می‌‌‌شود. برای مثال: اعتبار اسنادی گردانی به مبلغ ۱۲۰هزار دلار با سررسید ۶ ماهه گشایش می‌‌‌شود. مطابق شرایط اعتبار ارزش کالای حمل شده در هر ماه ۲۰هزار دلار است، در نتیجه صادر‌کننده محدود به حمل کالا فقط به مبلغ ۲۰هزار دلار در هر ماه است و نه بیشتر.

مزایای استفاده از اعتبار اسنادی گردان: برخی از مزیت‌‌‌های استفاده از اعتبار اسنادی گردان شامل موارد زیر است:

۱-    در این نوع اعتبار اسنادی، طبق توافق خریدار و فروشنده، برای هر بار معامله در یک بازه زمانی مشخص، نیازی به گشایش یک اعتبار جدید نیست.

۲-    استفاده از اعتبار اسنادی گردان معاملات مداوم و مستمر میان خریدار و فروشنده را تسهیل می‌کند.

۳-    استفاده از این نوع اعتبار اسنادی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان بین واردکننده و صادرکننده می‌شود.

۴-    استفاده از اعتبار اسنادی گردان به‌ویژه اعتبار اسنادی گردان غیر‌تجمعی و اعتبار اسنادی گردان مبتنی بر ارزش، موجب دلگرمی و تشویق صادرکننده به تولید مداوم و مستمر یک محصول می‌‌‌شود.

۵-    استفاده از این نوع اعتبار اسنادی آزادی عمل بیشتری را برای صادرکننده و واردکننده در خصوص توافقات و شرایط اعتبار ایجاد می‌کند.