طرح «تکافل» برای کارکنان دولت

حسن شریفی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با اعلام این خبر، گفت: با توجه به اینکه تمامی‌‌‌کارکنان شاغل در بخش دولتی توسط بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت تحت پوشش‌‌‌های فوت به هر علت و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه با سرمایه ۱۹۸ میلیون ریال با حق بیمه ماهانه ۱۱۸‌هزار و ۸۰۰ ریال قرار دارند، پوشش بیمه‌‌‌ای مذکور به عنوان یک طرح تکافلی، می‌تواند مکمل بسیار مناسبی برای بیمه‌‌‌نامه فوق‌‌‌الذکر باشد.

وی با اشاره به اینکه، تکافل به عنوان یکی از مهم‌ترین عقود شرعی، از نظر ماهیت به معنای تعاون و در قالب تعهد مشترک است که هدف آن مشارکت و یاری ‌چند جانبه میان اعضای ‌تکافل‌گذار است گفت: در عمل، تکافل روشی مبتنی بر مشارکت اعضای یک گروه در ‌برابر جبران ضرر‌‌‌ و زیان‌‌‌های احتمالی ناشی از ‌وقوع یک یا چند ریسک است که برای یک یا چند نفر از ‌اعضا ممکن است رخ دهد. هر یک از اعضای گروه وجهی را تحت عنوان ‌حق تکافل (معادل حق بیمه در ‌بیمه‌نامه‌های رایج) جهت عضویت در گروه پرداخت کرده و خسارت افراد زیان دیده از محل ‌منابع جمع‌‌‌ ‌شده از حق تکافل‌‌‌ها جبران می‌شود‌‎.‎

مدیرعامل بیمه ایران تاکید کرد: در حقیقت در تکافل ریسک بین اعضای گروه به اشتراک گذاشته می‌شود و این در حالی است که در ‌بیمه‌‌‌های رایج انتقال ‌ریسک از بیمه‌‌‌گذار به بیمه‌‌‌گر در ازای پرداخت حق بیمه مشخصی مطرح است. ‌

شریفی، وجه تمایز بیمه‌‌‌های تجاری معمول، با این طرح را در این دانست که در طرح تکافل‎ ‎مبالغ دریافتی در صندوق‌های سهامداران و ‌صندوق سرمایه‌گذاری توزیع ‌شده و مشمول سود سرمایه‌گذاری خواهند بود؛ به این نحو که در این طرح ‌همه اعضا به اندازه سهم خود از سود و زیان فعالیت‌‌‌ها ‌‌(دریافت حق تکافل، پرداخت خسارت، سود ‌حاصل از سرمایه‌گذاری و...) متاثر و مشارکت خواهند داشت و بنابراین در پایان سال ‌مالی اگر مازادی ناشی ‌از فعالیت‌‌‌های تکافلی باقی‌‌‌مانده باشد، در میان اعضا تقسیم می‌شود.

رئیس هیات‌مدیره بیمه ایران اضافه کرد: شرکت سهامی‌‌‌بیمه ایران ‌برای بهره‌‌‌مندی از مزایای این طرح در فاز نخست از طریق اجرای الگوی پنجره تکافل با رویکرد ‌وکالتی، برای پوشش هزینه‌‌‌‌های تکافل‌‌‌گر، هزینه اداره صندوق‌ها، پرداخت کارمزد و سایر هزینه‌‌‌ها، ‌پیاده‌سازی «تکافل خانواده» را در دستور کار خود قرار ‌داده است. ‌

وی با بیان اینکه تکافل به دو دسته کلی تکافل خانواده و تکافل عمومی‌‌‌تقسیم می‌شود که تکافل ‌خانواده شامل پوشش‌های ‌زندگی و اشخاص و تکافل عمومی ‌‌‌به جز شخص ثالث شامل (اموال، ‌مسوولیت و...) است گفت: «طرح تکافل تکمیلی عمر و حوادث کارکنان دولت» نخستین محصول به عنوان تکافل خانواده در سبد ‌محصولات شرکت و با ‌حق تکافل ماهانه ارائه شده است.

شریفی به پوشش‌‌‌هایی که دراین طرح ارائه خواهد شد اشاره کرد و گفت: در صورت فوت هریک از کارکنان دولت به هر علت، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال علاوه بر سرمایه بیمه‌نامه عمر مصوب کارکنان دولت به خانواده آنان پرداخت خواهد شد. همچنین اگر فوت کارمند به دلیل وقوع حادثه رخ دهد، بسته به طرح انتخاب شده، حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۴ میلیارد ریال علاوه بر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت فوت به هر علت، به بازماندگان آنها پرداخت خواهد شد که این امر یکی از مهم‌ترین مزایای طرح تکافل تکمیلی عمر و حوادث کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌‌‌های این طرح، ارائه پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه است؛ به گونه‌ای که اگر کارمند شاغل دولت به دلیل وقوع حادثه، دچار نقص عضو کلی یا جزئی شود می‌تواند به میزان‌درصد نقص عضو ایجاد شده از سرمایه این طرح تکافلی (حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۴ میلیارد ریال) استفاده کند. که این مبلغ علاوه بر مبلغی خواهد بود که می‌تواند بابت نقص عضو خویش از محل بیمه مصوب کارکنان دولت دریافت کند.

شریفی با اشاره به اینکه حق عضویت طرح تکافل تکمیلی عمر و حوادث کارکنان دولت بسته به سرمایه پوشش‌‌‌های آن، ماهانه از ۱۳۸‌هزار ریال تا ۳۶۹‌هزار ریال متغیر خواهد بود، افزود: این طرح در کمترین میزان پوشش‌‌‌های خود، نه تنها سرمایه بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت را به بیش از دو برابر افزایش خواهد داد، بلکه در مواقعی که فوت کارمند ناشی از حادثه باشد، این سرمایه را حداقل تا ۳ برابر و حداکثر تا ۲۰ برابر، افزایش می‌‌‌دهد.

وی اضافه کرد: دیگر مزیت مهم طرح تکافل نسبت به بیمه عمر مصوب کارکنان دولت و سایر طرح‌‌‌های بیمه عمر گروهی، آن است که چون تک تک کارکنان بخش دولتی به عنوان تکافل شونده، در تامین هزینه پوشش‌‌‌های این طرح سهیم هستند، در پایان دوره زمانی یکساله آن، مانده صندوق تکافل (پس از پرداخت سرمایه پوشش‌‌‌های تکافلی آن به متوفیان و مصدومان حوادث)، به همه کارمندان مشارکت کننده در آن که در قید حیات باشند، برگشت خواهد شد. در واقع همه کارمندان شاغل شرکت کننده در این طرح تکافلی، به میزان سهم خود از باقی‌مانده سرمایه موجود در صندوق در پایان مدت طرح، بهره‌‌‌مند خواهند شد. شریفی در پایان تصریح کرد: برای انعقاد قرارداد طرح تکافل تکمیلی عمر و حوادث کارکنان دولت، نمایندگان سازمان‌ها، ادارات و تمامی‌‌‌ بخش‌‌‌های وابسته به دولت، می‌توانند درخواست خود را با انتخاب یکی از طرح‌‌‌های سه‌گانه که شامل پوشش‌‌‌های مختلف است، به نزدیک‌‌‌ترین شعبه بیمه ایران اعلام کنند.