بر اساس این گزارش، چک الکترونیک ماهیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. به منظور استفاده از این خدمت مشتری باید حساب قرض‌الحسنه جاری با دسته چک داشته باشد. در چک الکترونیک، کاغذ از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای الکترونیک، اعتبار پیدا می‌کند. به منظور بهره مندی از خدمت چک الکترونیک متقاضیان باید به منظور احراز هویت غیرحضوری نسبت به نصب و فعال‌سازی‌ نرم‌افزار«هامون» روی تلفن همراه خود اقدام کنند. نرم‌افزار هامون یا هویت الکترونیک موبایلی نوین، امکان احراز هویت غیرحضوری و صدور گواهی امضای دیجیتال را برای مشتریان فراهم می‌کند. در حال حاضر در محیط بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی امکان فعال کردن خدمت چک الکترونیک، ثبت درخواست دسته چک الکترونیک، دریافت و فعال‌سازی دسته چک الکترونیک، ثبت صدور، درخواست وصول یا صدور گواهینامه عدم‌پرداخت و دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت آن میسر است.