بانک آینده که پیش از این در سال ۱۳۹۸، مجوز عملیات ارزی مرحله اول را اخذ کرده بود، با فراهم آوردن زیرساخت‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های لازم، موفق به کسب مجوز عملیات ارزی مرحله دوم و سوم شد. مجوز عملیات ارزی مرحله دوم و سوم، در چارچوب «دستورالعمل صدور اجازه‌‌‌نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری» توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ج.ا.ایران، به بانک آینده اعطا شده است. بانک آینده از این‌‌‌ پس می‌‌‌تواند تمام عملیات ارزی همچون افتتاح حساب (جاری، پس‌‌‌انداز و سپرده مدت‌‌‌دار)، گشایش اعتبار اسنادی (صادراتی و وارداتی)، بروات اسنادی، صدور ضمانت‌‌‌نامه ارزی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، صدور حواله‌‌‌های ارزی، انجام قراردادهای تامین مالی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)، بازارهای بین‌‌‌بانکی ارزی، انتشار اوراق بهادار و مواردی از این قبیل را در چارچوب مقررات و بخشنامه‌‌‌های ابلاغی اجرا کند.