خروج اقتصاد از وضعیت رکودی

او درخصوص رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های اقتصادی تصریح کرد: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار که تصویر جامع‌تری از رشد فعالیت‌های مختلف و شرایط اقتصادی ارائه می‌کند، معادل ۵درصد بوده است. این عدد نسبت به سال۱۴۰۱، معادل ۱.۲درصد افزایش پیدا کرده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه معادل ۴.۵درصد بوده که نسبت به سال۱۴۰۱ معادل ۰.۵درصد افزایش داشته است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت، ۱۴.۷درصد که نسبت به سال قبلش ۴.۷درصد افزایش داشته است. همچنین رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن ۴.۵درصد و مشخصا زیربخش صنعت ۴.۴درصد، گروه خدمات ۳.۸درصد و در گروه کشاورزی، ۰.۲درصد بوده است. البته امیدواریم در گروه کشاورزی امسال باتوجه به شرایط اقلیمی وضعیت مناسب‌تر باشد.

شیریجیان درباره رشد اقتصادی از منظر هزینه یادآور شد: خوشبختانه رشد سرمایه گذاری در سال۱۴۰۲، معادل ۷.۲درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل از آن، ۰.۵واحد درصد بهبود یافته است. علاوه براین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معادل ۷.۹درصد بوده است. او خاطرنشان کرد: در ساختمان عدد بسیار مناسب و معادل ۷.۱درصد بوده است، این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال۱۴۰۱ معادل ۱.۲درصد بوده است. شیریجیان تصریح کرد: در بخش ساختمان به تفکیک سرمایه‌گذاری به قیمت جاری بخش دولتی ۵۲.۷درصد و بخش خصوصی ۴۶.۲درصد بوده که براساس قیمت واقعی ۷.۱درصد بوده و این امر نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به رشد صادرات کالا و خدمات طی سال۱۴۰۲ عنوان کرد: صادرات کالا و خدمات معادل ۱۷.۱درصد در سال۱۴۰۲ بوده  و این در حالی است که در سال۱۴۰۱ معادل ۸.۲درصد بوده است. این به آن معناست که حدود ۹درصد این میزان افزایش داشته است. همچنین واردات کالا و خدمات ۳درصد بوده است و مصرف بخش خصوصی نیز ۴.۱درصد افزایش یافته و مصرف بخش دولتی منفی ۱.۷درصد است. این مهم حاکی از آن است که دولت هزینه‌های خود را مدیریت کرده است. شیریجیان در پایان یادآور شد: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، معادل ۰.۵درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۴.۵درصد بوده است. همچنین متوسط رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۶.۴درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ منفی ۷.۱درصد بوده است. خوشبختانه طی ۲، ۳ سال اخیر باتوجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده است، می‌توانیم نسبت به تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی امیدوار باشیم.