در رسانه‌ها، از قول سازمان امور مالیاتی مطرح شده است که آرای صادره در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در دی و بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش قابل‌توجه داشته است. حال این خبر از جنبه‌های ذیل قابل‌مطالعه و پژوهش علمی است: آیا در کنار انتشار اطلاعات کمی، نیاز به ارائه اطلاعات کیفی متمرکز بر وصول به‌موقع حقوق حقه دولت و همچنین رعایت عدالت و انصاف مالیاتی نیست؟ آیا بررسی شده که در چند درصد آرای صادره مورد ادعای سازمان، مفاد ماده ۲۴۸ و آیین‌نامه‌های مربوطه رعایت شده و رای دارای اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی است؟ به‌واقع در آرای صادره، به مفاد لایحه تقدیمی و دفاعیات مودی توجه قانونی و لازم شده است؟ آیا کیفیت آرای صادره مطابق با بند ۲۸ و ۳۰ فصل پنجم دستورالعمل دادرسی مالیاتی است؟

پیشنهاد می‌‌شود یک گروه علمی و اجرایی مسلط به دانش مالیاتی و حقوقی، ذیل قوه محترم قضائیه، کیفیت آرای صادره را در قالب یک کار پژوهشی علمی منطبق با آنچه واقع شده، بررسی قانونی کنند تا فارغ از هرگونه سوگیری، این بار علاوه بر اطلاعات کمی، اطلاعات کیفی مطابق با واقعیت در اختیار مسوولین ناظر دولتی و همچنین مؤدیان قرار گیرد تا هم به اصلاح انحرافات احتمالی موجود در فرآیندهای دادرسی مالیاتی و بهبود آن منجر شود و هم موجب تقویت احساس عدالت و انصاف مالیاتی در فعالان حوزه کسب‌‌وکار شود.