همچنین در بخش مالیات بر ثروت، درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت (با احتساب عرصه و عیان) رقم ۴۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان بوده و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت یک‌هزار و ۵۵۵میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۳میلیارد و ۸۰۲میلیون تومان بوده است. در بخش مالیات بر درآمدها نیز، درآمد حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در ۱۱ ماه نخست امسال برابر با ۲۷هزار و ۳۹۵میلیارد تومان و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۴۲هزار و ۷۲۶میلیارد تومان بوده است.