افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان ۲۴ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

لطیفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ رقم رشد ۱۸درصد برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به ۲۰درصد رساندند، ‌این مصوبه چقدر بار مالی دارد، گفت: هر یک‌درصد افزایش حقوق کارمندان ماهانه یک هزار‌میلیارد تومان هزینه برای دولت دارد.  او با بیان اینکه ما هم دوست داریم حقوق کارمندان بیشتر شود، ‌در عین حال گفت: آنچه بین دولت و مجلس محل مباحثه است، این است که باید بار مالی این تصمیم مشخص شود. به گفته وی، اگر تصمیم مجلس منجر به خلق نقدینگی شود، آثار سوء آن بیشتر از اثر مثبت است. گفت: باید مشخص شود که منابع افزایش حقوق کارمندان از کجا تامین شود. آنچه دولت پیشنهاد کرده بر اساس درآمد واقعی در سال آینده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی این را هم عنوان کرد که باید آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مذاکره کند که در عین افزایش حقوق، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نشود.  لطیفی در برابر پرسش دیگر خبرنگار فارس که چند درصد از بودجه عمومی دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود، نیز خاطرنشان کرد: حقوق کارمندان گاهی از فصل ۱ و ۲ و گاهی از سایر فصول مثل ۴، ۵ یا ۶ پرداخت می‌شود، اما حدود ۸۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق می‌شود./بازار