شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

بار مالی

بار مالی

  • افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان ۲۴ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

    رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک‌درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در مورد افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک‌درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار‌میلیارد تومان هزینه دارد.
۱
بیشتر