معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بحث تحول نظام مالیاتی مختص سازمان امور مالیاتی نیست، گفت: برای تحول نظام مالیاتی باید همه حاکمیت، مردم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی عزم و اراده جدی داشته باشد و در کنار نظام مالیاتی ایستاده باشند. سبحانیان با بیان اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی تکریم مؤدیان در کانون توجه قرار گرفته است، گفت: یکی از مصادیق تکریم و احترام به مؤدیان پاسخ به شبهات و سوالات آنها و ارائه آموزش‌های لازم درخصوص انجام تکالیف قانونی ایشان است. در این راستا آگاهی از نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و اختصاص آنها به انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی کشور سطح رضایت‌مندی مردم و مؤدیان را افزایش می‌دهد.

او با یادآوری نقش عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در عمران و آبادانی شهرها و روستاهای سراسر کشور گفت: باید به مردم بگوییم مالیات پرداختی آنها مستقیم به زندگی و شهرها و روستاهای محل زیست آنها بر‌می‌گردد و موجب رونق عمران و آبادانی، بهبود بهداشت، امنیت و رفاه جامعه می‌شود تا مردم با فراغ بال و اطمینان خاطر بیشتر نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. سبحانیان یکی دیگر از ابزارها و تسهیلات در‌نظر‌گرفته‌شده برای تکریم مودیان مالیاتی را استفاده از ظرفیت‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان و اظهار کرد: با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نه‌تنها امکان پرداخت بدون زحمت مالیات بر مبنای داده‌های سیستمی برای مؤدیان فراهم شده بلکه مؤدیان نیاز به نگهداری دفاتر و اسناد و تسلیم اظهارنامه به ادارات مالیاتی را نیز ندارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی در خدمت فعالیت‌های اقتصادی شفاف و سالم است، تصریح کرد: توسعه پایه‌های مالیاتی یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی در مسیر حمایت از مودیان رسمی مالیاتی است و با به سرانجام رسیدن موضوع CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) و PIT (مالیات بر مجموع درآمد) این مهم محقق می‌شود. او ادامه داد: در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا نگاه درآمدی نیست و سایر مولفه‌ها از جمله اجرای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش‌های غیر‌مولد مد‌نظر است.