در بخشنامه ابلاغی داود منظور آمده است: با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل‌‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس فراخوان اول از تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ و شرکت‌‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری فراخوان دوم از تاریخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱ از تاریخ‌های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحساب‌‌های الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورتحساب‌‌های غیرالکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نیست. در این بخشنامه تصریح شده است: ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده‌اند حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری رسیدگی کنند.