هادی خانی، معاون فناوری‌‌‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی و در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمن اخذ اطلاعات کلیه ابزار پرداخت‌‌‌ها (دستگاه‌‌‌های pos و درگاه‌‌‌های اینترنتی) از بانک مرکزی، امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات آنها را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به آدرس my.tax.gov.ir فراهم آورده است. او خاطرنشان کرد: از این پس مودیان مالیاتی می‌‌‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه‌‌‌های فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاه‌‌‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌‌‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید یا درخواست غیرفعال‌سازی دستگاه‌‌‌های مطروحه اقدام کنند. معاون فناوری‌‌‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: پیاده سازی این امکان گام بلندی در رفع مشکلات مودیان بوده و با عملیاتی شدن آن، مشکلات مودیان در انجام ثبت‌نام به صورت کاملا سیستمی و همچنین اتصال/ عدم‌اتصال صحیح دستگاه‌‌‌های pos و درگاه‌‌‌های اینترنتی به ثبت‌نام‌‌‌های الکترونیک مودیان برطرف خواهد شد.