مجموع اوراق‌دولتی فروخته شده طی ۳۴ هفته ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان آن طی فرآیند حراج و ۴۱ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش در بورس بوده است. همچنین در هفته سی و چهارم در مجموع ۸۲۰ میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده که کمترین مقدار از هفته بیست و چهارم بوده است.

  کاهش فروش اوراق در هفته آخر دی‌ماه

براساس گزارش بانک‌مرکزی در هفته آخر دی‌ماه، ۳ بانک سفارش‌های‌ خود را به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کردند که وزارت اقتصاد با فروش ۳۰۰میلیارد تومان اوراق «اراد‌۶۴» و ۵۰میلیارد تومان اوراق «اراد‌۶۵» موافقت کرد. به این ترتیب در هفته سی و چهارم، در مجموع ۳۵۰میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده است. اوراق اراد ۶۴ از نوع اوراق دو ساله بوده که نرخ سود آن تا سررسید ۵/ ۲۰ درصد تعیین شده است. اوراق اراد‌۶۵ نیز اوراق سه ساله بوده که نرخ سود آن تا سررسید ۵/ ۲۱ درصد بوده است.  گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که در هفته سی و چهارم، در فرآیند خارج از حراج نیز در مجموع ۴۷۰‌میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد طی هفته گذشته، ۴۶۰ میلیارد تومان اوراق اراد‌۶۰ با نرخ سود تا سررسید ۵/ ۲۱ درصد و ۱۰ میلیارد تومان اوراق اراد‌۶۵ با نرخ سود تا سررسید ۵/ ۲۱ درصد به فروش رسیده است. به این ترتیب در هفته سی و چهارم در مجموع ۸۲۰‌میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده که کمترین مقدار از هفته بیست و چهارم بوده است.

  گزارش ماهانه فروش اوراق

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه سال‌جاری در مجموع ۴/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده که از این مقدار ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان آن در فرآیند حراج و ۷/ ۹ هزار میلیارد تومان آن در فرابورس به فروش رسیده است. نگاهی به روند فروش اوراق در ۸ ماه گذشته نشان می‌دهد که میزان فروش ماهانه اوراق در دی ماه بیشترین مقدار در ۴ ماه گذشته بوده است. نگاهی به آمار ماهانه نشان می‌دهد که در خرداد‌ماه مجموع اوراق فروخته‌شده ۹/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان فروش در تیرماه با رشد قابل‌توجهی مواجه شده و به رقم ۵/ ۳۱‌هزار میلیارد تومان رسیده است.  در تیرماه بیشترین مقدار فروش اوراق‌دولتی ثبت شده است. پس از آن در مرداد ماه رقم فروش اوراق‌دولتی ۸/ ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در آخرین ماه تابستان میزان فروش اوراق‌دولتی در مقایسه با دو ماه قبل خود کاهش پیدا کرده و ۷/ ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. با این وجود در فصل تابستان حدود ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده است. اما در فصل پاییز بازار اوراق‌دولتی با کم‌رونقی مواجه می‌شود. در مهرماه ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق‌دولتی به فروش رسیده که رکورد کمترین مقدار فروش اوراق‌دولتی بوده است. در آبان‌ماه رقم فروش اوراق‌دولتی با افزایش اندکی مواجه شده و به رقم ۱/ ‌۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در آخرین ماه فصل پاییز نیز رقم فروش اوراق‌دولتی ۷/ ۸‌هزار میلیارد تومان اعلام شده است.  در مجموع در فصل پاییز، ۵/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان اوراق‌دولتی به‌فروش رسیده است.  به‌رغم کم‌رونقی بازار در فصل پاییز، هفته‌های ابتدایی دی‌ماه رونق نسبی در بازار اوراق‌دولتی مشاهده شد. کاهش انتظارات تورمی که در اثر تحولات سیاسی در آمریکا به‌وجود آمد، عامل موثری در کاهش نوسانات قیمت در بازارهای سرمایه‌ای‌ شد. آمارهای پولی کشور نیز نشانه‌هایی از کاهش حجم پول و افزایش اقبال به حساب‌های سپرده‌گذاری را نشان داد. به این ترتیب بازار اوراق‌دولتی نیز با رونق نسبی همراه شد. اما در هفته آخر دی‌ماه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در فروش اوراق‌دولتی دیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد انتظارات تورمی کاهشی، در هفته آخر دی ماه اثر‌گذاری خود را از دست داده است. اگرچه حدودا تا پایان هفته سی و چهارم ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان اوراق‌دولتی به‌فروش رسیده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید برای جبران کم‌هزینه کسری بودجه خود، بازار اوراق‌دولتی را گرم‌تر کند.

Untitled-1 copy

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند