ابلاغ بخشنامه سال ۹۸

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام کرد. طبق این ماده قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول کند. ماده ۸۴ این قانون، معیار معافیت مالیاتی را براساس حداقل حقوق در نظر می‌گیرد. طوری‌که تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق، ‌درآمد سالانه برخی مشاغل از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

مشاغل مشمول: تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۹۹۰ میلیون تومان بوده مشمول این دستورالعمل هستند. صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع یا حجم فعالیت به ۳ گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل مشاغلی از جمله دارندگان کارت‌های بازرگانی، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، بهره‌برداران معدن، صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر، صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی، صاحبان مشاغل صرافی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود. این مشاغل با هر درآمدی در گروه اول قرار می‌گیرند و مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.  

در سال گذشته، سقف معافیت مالیاتی معادل ۸۲۸ میلیون تومان بوده که متناسب با افزایش حداقل حقوق، این عدد نیز افزایش یافته است. صاحبان این مشاغل در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

شرط مالیات صفر: صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده‌اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می‌توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده کرده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.

فرمول تعیین مالیات مقطوع: مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ و به صورت پله‌ای تعیین می‌شود. صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، از افزایش مالیات معاف هستند و می‌توانند همان رقم سال گذشته را پرداخت کنند. گروه دوم صاحبان مشاغلی را در بر می‌گیرد که میزان مالیات قطعی آنها بیش از ۵/ ۲ میلیون تومان و کمتر از ۵ میلیون تومان بوده است. این افراد با ۴ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۷ مواجه می‌شوند. این ضریب در سال گذشته معادل ۵ درصد بوده است. این ارفاق در مورد پله‌های بعدی نیز رخ داده است. در گروه صاحبان مشاغل با مالیات قطعی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان نیز نرخ رشد مالیات از ۹ به ۸ درصد رسیده است. برای صاحبان مشاغلی که میزان مالیات قطعی آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده نیز مالیات، ۱۲ درصد رشد می‌کند، درحالی‌که این عدد در سال گذشته معادل ۱۵ درصد تعیین شده بود. بندهای فوق مربوط به مودیانی است که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ مذکور باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط هستند.

سازوکار استفاده از بخشنامه: صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، باید از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http:/ / tax.gov.ir درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

امکان پرداخت اقساطی: درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.

جریمه ابراز خلاف واقع به سازمان مالیاتی: براساس این بخشنامه، هرگاه اسناد و مدارکی به‌دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان باشد، علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات، مشمول جرایم متعلقه به‌ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از معافیت‌های قانونی خواهد شد.

استثنا: صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۸ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نمی‌شوند و به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) مکلف هستند. همچنین هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ نیازمند ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد شد. همچنین تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت سکه از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرداند، مشمول مفاد این دستورالعمل نیستند. این افراد مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود. علاوه بر این، در بین مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، آن دسته از صاحبان مشاغل مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل نکنند (ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور از بهمن ماه ۱۳۹۸)، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.

اما آن دسته از صاحبان مشاغل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷ آنان به قطعیت نرسیده است، تکلیف‌شان چیست؟ این افراد در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده در این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷، می‌توانند از مفاد آن بهره‌مند شوند. اما اگر مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ این دسته از مودیان در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها نخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
58 نفر این پست را پسندیده اند