در اجرای تکلیف قانونی مزبور، آیین‌نامه یادشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد و برای سیر تشـریفات قـانونی تصـویب آن بـه دولت تقدیم و نهایتا تحت عنوان «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» در جلسه مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۸ هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت. ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام‌مند به منظور انجام فعالیت‌های تبلیغاتی موسسات اعتباری با مطمح نظر قرار دادن تمامی ابعاد و ارکان تبلیغـات از جملـه؛ بانـک و موسسـه اعتبـاری غیربانکی به‌عنوان سفارش‌دهنده تبلیغات، کانون‌های آگهی و تبلیغاتی به‌عنوان سـفارش‌گیرنـده تبلیغات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نقش و وظایف هریک را در این حوزه تبیین کرده است. اهم مفاد آیین‌نامه مزبـور بـه شرح ذیل است:

انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی، تنها از سوی موسسات پولی و بـانکی دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی مجاز است. موسسه پولی و بانکی در صورت مغایرت تبلیغات خود با مقررات و ضوابط مربوطه، ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی یا اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص درخصوص خدمات پولی و بانکی، موظف به توقف تبلیغات خود است. سازمان صدا و سیما، کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش‌گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات موسسه پولی و بانکی با قوانین مربوط، نسبت به توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند. انجام تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات و انواع سپرده بانکی و مجوزهای تاسیس و فعالیت موسسـه پولی و بانکی، تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی یا اسـتفاده تبلیغـاتی از آنها و همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه‌های شبه‌اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه‌مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.

رسانه‌ها از قبیل موسسات و کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، مطبوعات و صداو سیما در صورت تخلف از مفاد ایـن آیین‌نامه، به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (١٣) آیین‌نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی می‌شوند که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند