در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی پنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ شغل خبرنگاری را به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی کرده است.  بر اساس نامه شریعتمداری، متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به دبیرخانه‌های کمیته‌های استانی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور سراسر کشور ارائه کنند. مراتب توسط کمیته‌های استانی تطبیق داده می‌شود و در صورت احراز سوابق، بازنشستگی مستمری آنان توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.  بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد است و بر اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است و باید بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی، ایمنی و ... صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.

همچنین بر اساس این ماده قانونی، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور (۵/۱) سال محاسبه خواهد شد. همچنین در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از (۲۰) سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور شوند با تایید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

این مطلب برایم مفید است