آرشیو روزنامه شماره ۴۱۵۹ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۱۵۹

  • فوبیای نظام ارزی شناور

    دکتر پویا جبل عاملی
    به‌طور عجیبی یک خصوصیت میان سردمداران نظام ارزی قفل شده (peg) مشترک است. آنان می‌ترسند قفل نرخ ارز را بشکنند و بازار ارز را آزاد کنند؛ زیرا برخی از کاهش شدید آن بیم دارند و برخی از افزایش آن. آنان که از تضعیف پول ملی پس از آزادی بازار هراسانند، از تبعات تورمی آن نیز وحشت دارند. همین دو خصوصیت هسته اصلی فوبیا نسبت به نظام شناور را تشکیل می‌دهد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر