درآمد نفتی در این دولت چگونه هزینه شد؟

در همین خصوص بررسی داده‌های بانک مرکزی از اواخر دهه هفتاد تاکنون نشان می‌دهد در دهه هشتاد رشد درآمد نفتی توانسته تا مانع جدی بر نوسانات نرخ ارز در کشور باشد. این در حالی است که تحریم در برخی سال‌ها از مسیر شوک نفتی همراه با شوک نرخ ارز در کشور بوده است. اتفاقی که حتی در مقاطعی مانع از کنترل نوسانات نرخ ارز شده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.